Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheid is ingrijpend, zeker in het buitenland. Daar hebt u vaak geen recht op de Nederlandse sociale uitkeringen. Ook kunt u niet te veel rekenen op de plaatselijke overheid.

Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van het Expat Pakket Individueel beschermt u uw inkomen. Als u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u een maandelijkse uitkering.

De hoogte hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid en eventuele inkomsten uit andere werkzaamheden of voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid.

Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid is de eerste twee jaar uw eigen (verzekerde) beroep bepalend. Er wordt dan nog niet gekeken welk ander werk u eventueel nog kunt doen. Daarmee is De Goudse uniek in de markt! Na deze periode wordt voor het bepalen van uw arbeidsongeschiktheid wel gekeken naar andere werkzaamheden die u kunt uitvoeren.

U bepaalt zelf vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid (dit kan vanaf 45%) u een uitkering wilt verzekeren en na welk aantal dagen uw uitkering ingaat (de kortste eigen risicoperiode is 90 dagen).

De leeftijd bij het aangaan van de verzekering is bepalend voor de premie. Deze premie blijft, behoudens een gekozen stijging, ongewijzigd.

In de polisvoorwaarden vindt u een omschrijving van de dekking.

Voor meer informatie en de mogelijkheden van deze verzekering dient u contact met ons kantoor op te nemen.

Heeft u hulp nodig of wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Contact
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved | Web design & development by: Dunico websites en reclame
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved 
Web design & development by: Dunico websites en reclame
chevron-down