Aletta Jacobslaan 44

2314 EN Leiden

071 – 3417330

Bereikbaar: 09:00 - 17:00

info@gensassurantien.nl

Of stuur een e-mail

Deel dit onderwerp

Expats

Wonen en werken in het buitenland

Voor Nederlanders die in het buitenland gaan wonen en werken is het leven naar de Nederlandse wetgeving en zijn de voordelen van de Nederlandse zorgstaat niet altijd meer automatisch vanzelfsprekend. In sommige gevallen is er sprake van dat u in het buitenland wel gewoon onder de “Nederlandse regelingen” blijft vallen; in andere gevallen is het niet mogelijk nog langer onder de Nederlandse regeling verzekerd te zijn.

Het is in ieder geval een spannende tijd en er gaat veel veranderen in uw leven en dat van uw naasten. Bij al deze veranderingen hoort een herbeoordeling van uw verzekeringen.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en voorkeuren zijn er verschillende opties bij de Goudse Verzekeringen en  OOM verzekeringen.

 

 ExpatPakket

Een aanvraag wordt door de Goudse eerst beoordeeld op de door u zelf beantwoordde gezondheidsvragen. Vraag de verzekering dus tijdig aan, en hou er rekening mee dat de Goudse bestaande aandoeningen kan uitsluiten, en een aanvraag op basis van de gezondheidsverklaring ook kan afwijzen

Binnen het Expat Pakket kunt u de volgende rubrieken opnemen:

SOS-hulpverlening

Dit is een verplicht onderdeel van het Expat Pakket, waarbij u voor informatie vooraf en in noodsituaties tijdens het verblijf in het buitenland kunt terugvallen op Gouda Assistance 24 uur per dag 7 dagen per week voor medische bijstand en repatriëring (ook na overlijden of begrafenis / crematie ter plaatse), extra reis- en verblijfkosten, opsporings- en reddingsacties, telecommunicatiekosten, basisdekking rechtsbijstand.

Ziektekosten


Ongetwijfeld bent u verzekerd voor ziektekosten. In het buitenland geldt echter vaak een beperkte dekking. Daar bij dat er in veel landen andere normen op het gebied van de gezondheidszorg. Veel zaken die in Nederland standaard geregeld zijn, zijn in het buitenland niet zo vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat u beschikt over een speciale ziektekostenverzekering speciaal voor expats.

De ziektekostendekking van het Expat Pakket biedt een uitstekende oplossing en is niet alleen geldig in het land van verblijf, maar ook tijdens vakanties in Nederland en reizen wereldwijd.

Afhankelijk van het gekozen pakket (standaard/optimaal/excellent) bent u verzekerd voor de kosten voor ziekenhuis, specialist, geneesmiddelen, huisarts, tandheelkundige hulp (beperkt), bevalling (optimaal en excellent), paramedische hulp, thuisverpleging, revalidatie, tussentijds verblijf in Nederland.

Indien u wordt gedetacheerd binnen de EU of verdragslanden buiten de EU, blijft u verplicht verzekerd via de Nederlandse basisverzekering. De dekking is echter zeer beperkt. De ziektekostendekking van het Expat Pakket kan dan als aanvulling worden gebruikt. Er geldt dan een korting van maximaal 30% op de premies

De ziektekostendekking kan uitgebreid worden met  Tandheelkundige hulp .

Deze dekking biedt een vergoeding van 80% voor tandheelkundige behandelingen met een maximum van € 1500, – per verzekerde per verzekeringsjaar.

Orthodontie en puur esthetische behandelingen, zoals het bleken van tanden en kiezen, vallen niet onder de dekking.
Acceptatie  van de ziektekostendekking geschiedt aan de hand met een volledig aanvraagformulier met gezondheidsverklaring.

Voor de dekking tandheelkundige hulp dient uw tandarts een tandheelkundig keuringsrapport in te vullen en bitewingfoto’s te verstrekken.

Arbeidsongeschikheidsverzekering

De Goudse kent als één van de weinige Nederlandse verzekeraars een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werkenden in het buitenland. Dit is een belangrijke verzekering, aangezien u in het buitenland vaak geen recht heeft op sociale uitkering die in Nederland worden verstrekt. In veel landen is niets s geregeld met bij inkomensverlies bij (tijdelijke of definitieve) arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval.  Als  u uw inkomen wilt beschermen, dan is het goed bij het risico van arbeidsongeschiktheid stil te staan,. Arbeidsongeschiktheid kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw inkomen. Voor meer informatie over deze rubriek dient u contact met ons kantoor op te nemen.

Doorlopende reisbagage / annulering

Mensen die voor langere tijd in het buitenland wonen, reizen relatief veel. Dan is het handig als u niet een aparte verzekering hoeft te sluiten voor uw bagage. Daarom kunt u als onderdeel van uw Expat Pakket een doorlopende reisbagageverzekering nemen. Zo is uw bagage altijd verzekerd tegen diefstal, verlies van beschadiging en kunt u met een gerust hart uw koffers pakken.

Rechtsbijstand

In het buitenland kan er sprake zijn van allerlei bijzondere juridische haken en ogen. U kunt in tal van situaties belanden waarin u juridisch advies nodig heeft. Van arbeidsconflicten en strafzaken tot schadeclaims bij verkeersongevallen en koopovereenkomsten die niet nagekomen worden. In dergelijke gevallen is het handig om terug te vallen op deskundige rechtshulp.

Aansprakelijkheid

Ongetwijfeld heeft u al een aansprakelijkheidsverzekering. Want er kan altijd iets gebeuren waardoor u per ongeluk iemand schade berokkent. Vaak stopt de dekking echter wanneer u niet meer in Nederland woont. Maar juist in het buitenland is een aansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. Wilt u als u daar aansprakelijk wordt gesteld, kunnen de kosten enorm oplopen, bijvoorbeeld in Amerika!

Inboedel

Neemt u uw inboedel mee? Dan kunt u deze verzekeren tegen bijvoorbeeld merk van inbraak. Bent u van plan uw huisraad aan te schaffen in het land waar u gaat wonen? Ook dan regelt u de verzekering heel eenvoudig. In veel landen (zoals België, Frankrijk, Luxemburg, Italië en Zwitserland) bent u aansprakelijk voor schade aan de woning die u huurt. Deze aansprakelijkheid kunt u op de inboedelverzekering meeverzekeren.

Ongevallen

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook in het buitenland. De financiële consequenties kunnen groot zijn, zeker bij blijvende invaliditeit of overlijden. Een ongevallenverzekering verzacht dit financiële leed, voor de nabestaanden of de verzekerde (n) zelf.

Bereken zelf uw premie:

foto rekenmachine

Downloads  ExpatPakket

Downloads Expat Pakket

 

OOM Verzekeringen biedt verschillende verzekeringen voor Nederlanders die langere tijd naar het buitenland gaan:

 • OOM Wonen in het buitenland-verzekering
 • OOM Tijdelijk in het buitenland-verzekering
 • OOM Studeren in het Buitenland-verzekering

OOM Verzekeringen is specialist in bijzondere risico’s (denk hierbij aan de achtergebleven woonhuis-verzekering).

Een aanvraag wordt door OOM eerst beoordeeld op de door u zelf beantwoordde gezondheidsvragen. Vraag de verzekering dus tijdig aan, en hou er rekening mee dat OOM bestaande aandoeningen kan uitsluiten, en een aanvraag op basis van de gezondheidsverklaring ook kan afwijzen.

De OOM Wonen in het Buitenland-verzekering biedt de volgende modules:

Ziektekosten inclusief SOS-hulpverlening

De ziektekostenverzekering kent 3 dekkingsopties: Regular, Comfort en Deluxe. Bij de ziektekostenverzekering is een SOS-verzekering inbegrepen. U krijgt onder andere de kosten van repatriëring (terugkeer naar Nederland) of evacuatie vergoed als u ter plekke niet kunt worden behandeld én de behandeling niet kan worden uitgesteld

Als u de verzekering afsluit in aanvulling op de Nederlandse Basisverzekering (bijvoorbeeld in geval van detachering), ontvangt u een korting van 15% op de ziektekostenpremie .

OOM biedt volledige vrije keuze van zorgverlener (ziekenhuis, arts). Er is dus dekking voor zowel staatsziekenhuizen/zorg als private ziekenhuizen/zorg.

SOS-hulpverlening


De SOS-verzekering vergoedt onder andere de kosten van repatriëring (terugkeer naar Nederland) of evacuatie als u ter plekke niet kunt worden behandeld én de behandeling niet kan worden uitgesteld. De SOS-verzekering biedt ook dekking als deze kosten het gevolg zijn van molest.

Aanvullende tandarts

De tandarts-dekking kan afgesloten worden als aanvulling op de ziektekostenverzekering. U kiest zelf het verzekerde bedrag (€ 350,-/€ 700,-/€ 1.050,-) per verzekerde periode. Tot dit bedrag wordt onder andere het volgende vergoed:

 • halfjaarlijkse periodieke controle;-
 • medisch noodzakelijke tandheelkunde, zoals diagnostiek, preventie en gebitsreiniging;
 • wortelkanaalbehandelingen, kronen en bruggen;
 • vullingen en verdovingen.

Er is geen vergoeding voor cosmetische behandelingen, zoals het bleken van tanden en er is geen eigen risico.

Reis

De reisverzekering geldt voor alle verzekerden op de polis en vergoedt onder andere:

 • diefstal, verlies of beschadiging van bagage met een vergoeding van € 1.500,- tot maximaal € 4.500,- (afhankelijk van uw keuze);
 • repatriëring (terugkeer naar Nederland) in geval van:
  – levensgevaar of overlijden van een niet meereizend familielid in de 1e of 2e graad, bijvoorbeeld (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus;
  – ernstige schade aan uw woning, inboedel of bedrijf in Nederland.

Digitale/elektronische apparatuur is standaard verzekerd tot € 500,. U kunt dit uitbreiden met een extra dekking van € 500,-/ € 1.000,-/ € 2.000,-/ of € 5.000,-.

In sommige gevallen geldt een maximale vergoeding of geldt een eigen risico.

Annulering

De annuleringsverzekering geldt voor alle verzekerden op de polis. De verzekering vergoedt bijvoorbeeld uw annulerings- en overboekingskosten als:

 • een familielid in de 1e of 2e graad (bijvoorbeeld (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus) overlijdt waardoor u zo snel mogelijk terug naar huis wilt;
 • de door u gereserveerde accommodatie schade oploopt en niet meer geschikt is voor verblijf;
 • uw woning of bedrijfspand ernstige schade oploopt waardoor u uw reis moet afbreken.

De verzekering vergoedt € 2.000,- of € 5.000 per persoon per reis (afhankelijk van uw keuze). Het maakt niet uit of u zakelijk of privé reist.

Als u kiest voor de extra annuleringsredenen dan heeft u ook dekking bij: terrorisme, besmettelijke ziekte, ontradend reisadvies, natuurgeweld, onvoorziene staking, onlusten en oproer.

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade die u als particulier toebrengt aan personen (letselschade) of zaken in het buitenland tot maximaal € 1.250.000,–. U heeft geen dekking voor schade aan zaken die u bijvoorbeeld huurt of leaset.

Inboedel

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan uw inboedel op uw buitenlandse adres door bijvoorbeeld storm, brand of inbraak. U kiest zelf het verzekerde bedrag (€ 25.000,–/€ 50.000,–/€ 75.000,–per gebeurtenis). De vergoeding is op basis van premier risque.  Dit houdt in dat er bij schade niet gekeken wordt naar de werkelijke waarde van de inboedel: u krijgt uw schade vergoed, maar nooit meer dan het verzekerde bedrag.

Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering vergoedt de kosten van juridische ondersteuning in het buiteland en geldt voor alle verzekerden op de polis.

De verzekering geldt voor zaken van € 175,–, U kunt kiezen voor de basisdekking (voor alle bestemmingen ter wereld) of de topdekking (voor bestemmingen in de EU, VS en het VK).

Ongevallen

De ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval. U kunt kiezen uit diverse verzekerd bedragen.

Downloads Wonen in het buitenland

Downloads Wonen in het Buiteland

Bereken directe jouw premie

 

De Tijdelijk in het Buitenland-verzekering  van OOM is een verzekering voor Nederlanders die maximaal 2 jaar in het buitenland verblijven. De verzekering kent een looptijd van maximaal 2 jaar. Net als in de OOM Wonen in het Buitenland verzekering kunt u kiezen uit dezelfde modules als de Wonen in het Buitenland-verzekering. Belangrijke kenmerken voor de Tijdelijk in het Buitenland- verzekering:

 • geschikt voor werken, reizen, detachering, pensioen, vrijwilligers en iedere andere reden om langdurig in het buitenland te verblijven.
 • er zijn geen leeftijdsgrenzen.
 • ook aan te vragen als u als in het buitenland bent.
 • overbruggingsverzekering totdat u in aanmerking komt voor een nationale verzekering in uw nieuwe woonland.
 • maximale duur van de verzekering is 2 jaar aaneengesloten. De verzekering kan slechts eenmalig worden verlengd en alleen zolang daarmee niet de maximale looptijd van 2 jaar wordt overschreden.

 

Let op bij de Tijdelijk in het Buiteland -verzekering: OOM houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie op de dag dat de verzekering eindigt. Zou u bijvoorbeeld op de einddatum van de verzekering onverhoopt in het ziekenhuis liggen dan stopt deze verzekering. U bent dan direct onverzekerbaar bent want geen enkele verzekeraar – ook OOM zelf niet – zal u willen verzekeren op het moment dat u ziek in een ziekenhuis ligt. Dit betekent dat u zelf zult opdraaien voor de kosten van verdere medische zorg en eventuele repatriëring terug naar Nederland.

Door uw Tijdelijk in het Buitenland-verzekering voor een zo lang mogelijke periode af te sluiten beperkt u dit risico iets. Ons advies is de verzekering altijd voor de maximale periode van 2 jaar af te sluiten. De verzekering is namelijk per maand te betalen zonder premietoeslag en per dag opzegbaar met restitutie van premie. U loopt dus niet het risico onnodig teveel premie te betalen. Weet u nu al dat u langer dan 2 jaar in het buitenland zal verblijven, dan kunt u beter kiezen voor de OOM Wonen in het Buiteland -verzekering. Gezondheid hebben we niet altijd in de hand!

Downloads Tijdelijk in het buitenland

Downloads Tijdelijk in het Buiteland

Bereken directe jouw premie

 

Met de  OOM Studeren in het buitenland-verzekering ben je goed verzekerd op je buitenlandse avontuur. Als je voor een studie, stage of als au pair naar het buitenland gaat, komt daar veel bij kijken.

Je bepaalt zelf welke verzekeringen je kiest: ziektekosten, tandarts en/of schadepakket.

De looptijd is  flexibel: van één dag tot vijf jaar. Je bent ook verzekerd als je tussentijds in Nederland bent.

De verzekering is bedoeld voor jongeren die voor studie, stage of als au pair naar het buitenland gaan. De Ziektekostenverzekering is nuttig als je:

 • tijdens je buitenlandse verblijf niet onder de Nederlandse basisverzekering valt;
 • naar een land gaat waar de medische zorg duurder is dan in Nederland en daarom een aanvulling wilt op de Nederlandse basisverzekering.

Ben je verplicht verzekerd op de basisverzekering? Dan kan het schadepakket aantrekkelijk zijn. Zo worden onder andere je reiskosten vergoed als je terug naar huis moet omdat een gezinslid ernstig ziek is.

De OOM Studeren in het Buitenland-verzekering is voor jongeren van 15 tot en met 29 jaar. Val je niet in deze leeftijdsgroep? Ga dan naar de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering.

Met de OOM Studeren in het Buitenland-verzekering bepaal je zelf wat je verzekert. Bij de verzekering is altijd een SOS-verzekering inbegrepen. Die vergoedt onder andere de kosten voor repatriëring (terugkeer naar Nederland) of evacuatie als je ter plaatse niet kunt worden behandeld en de behandeling niet kan worden uitgesteld. Je kunt verder de volgende verzekeringen afsluiten:

Ziektekosten

Er is keuze uit een standaard dekking of uitgebreide dekking. Soms geldt een maximale vergoeding of een maximaal aantal behandelingen.
Eigen risico naar keuze € 0,- of € 150,-.
Tandheelkundige kosten na een ongeval tot € 500,-.
Reguliere tandartskosten tot € 450,- (tot en met 17 jaar).

Niet alle medische kosten vallen onder de ziektekostendekking van de OOM Studeren in het Buitenland-verzekering. Je krijgt bijvoorbeeld geen kosten vergoed voor:

 • een zwangerschap die al bestond toen je de verzekering afsloot, ook als er sprake is van een miskraam of andere complicaties;
 • preventieve geneeskunde, chiropractor of manueel therapeut.

Verblijf je in de Verenigde Staten? Dan heb je standaard wereldwijd dekking voor ziektekosten, dus ook in de VS. Verblijf je in een ander land? Dan ben je wereldwijd gedekt voor ziektekosten, maar niet in de VS. Je kunt tegen betaling van een extra premie de dekking uitbreiden naar de VS. Dat kan ook voor een kortere periode, bijvoorbeeld als je tussentijds de VS bezoekt. Je kunt dit wijzigen via Mijn OOM of neem contact met ons op.

.

Tandarts (vanaf 18 jaar)

Dit is een aanvullende dekking op de ziektekostenverzekering voor reguliere tandartskosten tot € 350,–, Voor deze aanvullende dekking geldt geen eigen risico.

Schadepakket

Dit pakket geeft dekking voor:

 • inboedel (tot € 5.000,-);
 • aansprakelijkheid (tot € 1.250.000,-, geen dekking voor schade aan zaken die je bijvoorbeeld huurt of leaset);
 • reizen (eigen risico € 125,- bij diefstal, verlies of beschadiging van bagage);
 • rechtsbijstand (voor zaken vanaf € 450,-);
 • ongevallen (uitkering bij overlijden € 10.000,-; bij blijvende invaliditeit tot € 75.000,-).

De dekking voor je inboedel alleen geldt op het adres dat je hebt opgegeven en je krijgt geen rechtsbijstand voor gebeurtenissen waarvan je al wist toen je de verzekering afsloot.

Downloads Studeren in het buitenland

Downloads Studeren in het Buitenland

 

Bereken directe jouw premie

 

OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

De Achtergebleven Woonhuis-verzekering  is speciaal voor Nederlanders die buiten Nederland woonachtig zijn, en in Nederland een eigen woning in bezit hebben. Omdat het in deze situatie (uitgeschreven bij de gemeente, ander gebruik van de woning) lastig is om de woning en inboedel te verzekeren, biedt OOM de oplossing met de OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering.

De belangrijkste kenmerken van de OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering:

 • Uw onbewoonde of verhuurde woning is goed verzekerd.
 • Geen zorgen over uw achtergebleven inboedel.
 • Dekking voor de meest voorkomende schades.
 • Rechtsbijstand mee te verzekeren voor conflicten die met uw onbewoonde of verhuurde woning te maken hebben.
 • Direct opzegbaar als u naar Nederland terugkeert of uw huis verkoopt.

 

De verzekering is bedoeld voor Nederlanders die voor langere tijd naar het buitenland gaan en:

 • een woning in Nederland onbewoond achterlaten, of;
 • een woning in Nederland tijdens hun afwezigheid verhuren, of;
 • in Nederland een (recreatie)woning aanhouden voor tussentijds verblijf.

 

Als eigenaar bent u verplicht uw woning te verzekeren zolang de hypotheek niet is afgelost. Maar in de praktijk is het vaak lastig om uw woning of inboedel te verzekeren als u niet in de woning verblijft. Uw verzekering wordt namelijk meestal beëindigd als u naar het buitenland vertrekt en zich uitschrijft bij de gemeente of als u uw woning verhuurt of onbewoond achterlaat.

Met de OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering  vertrekt u met een gerust hart naar het buitenland en hoeft u zich geen zorgen te maken over uw achtergebleven woning.

U kunt de verzekering ook afsluiten als u een nieuwe woning betrekt maar uw oude huis nog niet is verkocht.

Wat kunt u verzekeren?

Woonhuis en Inboedel

De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering biedt een compleet pakket dekkingen voor schade en opruimingskosten voor onder andere:

 • brand
 • inbraak
 • storm
 • blikseminslag
 • waterschade

U bepaalt zelf of u uw woonhuis, inboedel of allebei wilt verzekeren. Er geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. U heeft geen eigen risico als uw inboedel door storm beschadigd raakt.

Wilt u weten wat en hoeveel u vergoed krijgt? Bekijk dan het dekkingsoverzicht en/of de polisvoorwaarden.

Rechtsbijstand

U staat er misschien niet bij stil, maar er kunnen conflicten ontstaan als uw huis onbewoond of verhuurd is. Bijvoorbeeld een geschil met de buren, onenigheid over het onderhoud of een probleem met de huurders. U kunt hiervoor een rechtsbijstandverzekering afsluiten. De rechtsbijstandverzekering bestaat uit twee rubrieken:

1. Eigendom van een woning

Deze rubriek biedt dekking voor:

 • geschillen over het onderhoud van de woning;
 • burenrechtelijke geschillen;
 • geschillen over verzekeringen of bouwvergunningen.

2. Verhuur van een woning

U kunt deze rubriek alleen afsluiten als u ook Eigendom van een woning heeft afgesloten. Deze rubriek biedt dekking voor:

 • juridische geschillen met uw huurders;
 • geschillen met de overheid over vergunningen of ontheffingen, die niet onder Eigendom van een woning vallen.

De Rubrieken Eigendom van een woning en Verhuur van een woning zijn een aanvulling op de basisdekking van de rechtsbijstandverzekering. Woont u in de Europese Unie of in de Verenigde Staten, dan kunt u in plaats van de basisdekking ook kiezen voor de topdekking.

Wilt u precies weten wat en hoeveel u vergoed krijgt? Bekijk de bijzondere polisvoorwaarden rechtsbijstandverzekering.

De rechtsbijstandverzekering geldt voor zaken vanaf € 175,-. U krijgt geen rechtsbijstand voor gebeurtenissen waarvan u al wist toen u de verzekering afsloot.

U kunt de verzekering afsluiten als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Woonhuis en inboedel: Uw woning ziet er bewoond uit en de tuin is goed onderhouden.

Eigendom van een woning: U bent de enige eigenaar van de woning.

Verhuur van een woning: Er is een schriftelijk huurcontract dat op de ingangsdatum van de verzekering nog minstens één jaar doorloopt en

u verhuurt de woning aan één huurder en er is geen sprake van onderhuur of kamerhuur.

 

Premie Woonhuis en Inboedel
De premie is afhankelijk van het verzekerde bedrag voor uw woonhuis en inboedel samen. U betaalt vier promille over het totale verzekerde bedrag, plus 21% assurantiebelasting.

Voorbeeld:
U sluit de OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering af. U verzekert uw woonhuis voor € 150.000,- en uw inboedel voor € 25.000,-. Het totale verzekerde bedrag is dus € 175.000,-.

De premie is dan € 700,- ((€ 175.000/1000) x 4). Inclusief 21% assurantiebelasting betaalt u € 847,- per jaar of € 70,58 per maand.

Premie Rechtsbijstand
Dekking                                                                     Per jaar
Basisdekking                                                            € 72,60
+ eigendom van een woning                                 € 121,61
+ eigendom en verhuur van een woning           € 186,95

Topdekking                                                             € 140,36
+ eigendom van een woning                                € 189,37
+ eigendom en verhuur van een woning          € 254,71

Genoemde premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting.

Downloads Achtergebleven Woonhuis

 

Bereken directe jouw premie