Inboedel

Neemt u uw inboedel mee of koopt u nieuwe inboedel? Dan is uw inboedel verzekerd op uw nieuwe woonadres, maar niet tijdens het vervoer er naartoe. De Inboedelverzekering dekt de financiële gevolgen van schade aan de inboedel, afhankelijk van de door de verzekerde gekozen dekking. U kunt kiezen uit 3 verschillende dekkingsmogelijkheden:

  • Standaard
  • Optimaal
  • Excellent

Voor kostbaarheden zoals lijfsieraden, juwelen, kunst en antiek gelden beperkende voorwaarden.

Voor een globale vaststelling van het te verzekeren bedrag voor de inboedel kan gebruik gemaakt worden van de inboedelwaardemeter.

In verschillende landen (o.a. België, Frankrijk, Luxemburg, Italië en Zwitserland) zijn huurders aansprakelijk voor schade aan de gehuurde woning. Deze aansprakelijkheid kan op de
inboedelverzekering worden meeverzekerd. Premie is 1,4% van het jaarlijks huurbedrag. Huurdersaansprakelijkheid kan alleen worden meeverzekerd bij Europadekking. Maximum te
verzekeren bedrag voor huurdersaansprakelijkheid is twintig keer het jaarlijkse huurbedrag tot maximaal € 200.000,- .

U kunt kiezen uit een eigen risico van € 250,- of € 500,- per verzekeringsjaar.

Meer informatie over de verzekering en de dekking leest u in de voorwaarden.

 

Heeft u hulp nodig of wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Contact
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved | Web design & development by: Dunico websites en reclame
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved 
Web design & development by: Dunico websites en reclame
chevron-down