Aansprakelijkheid voor Bestuurders en Commissarissen

Vandaag de dag kunt u als bestuurder, commissaris of toezichthouder onbeperkt aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit uw eigen functioneren, én voor onbehoorlijk bestuur van een medebestuurder.

Mede door de antimisbruikwetgeving en de toenemende claimbewustheid lopen bestuurders en commissarissen een steeds groter risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld voor fouten die zij bij de uitoefening van hun taak kunnen maken.

In deze situaties kunt u privé aansprakelijk worden gesteld en met rechtszaken te maken krijgen. Dit claimrisico omvat ook het privévermogen. Dit houdt in dat de gevolgen voor de privé-situatie van de commissaris/bestuurder aanzienlijk kunnen zijn.

Een goede aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen is dan ook een must. Het gaat immers om enorm grote bedragen.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen geeft u naast de schadevergoeding ook dekking voor de kosten van verweer en rechtsbijstand tegen (ongegronde) aanspraken van derden, inclusief de mogelijk toegewezen proceskosten (tot maximaal het verzekerd bedrag per claim en per verzekeringsjaar). Uit de praktijk blijkt dat de kosten van rechtsbijstand tot grote bedragen kunnen oplopen.

Heeft u hulp nodig of wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Contact
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved | Web design & development by: Dunico websites en reclame
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved 
Web design & development by: Dunico websites en reclame
chevron-down