Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikt raken: niemand denkt daar graag over na. Toch komt arbeidsongeschiktheid van een ondernemer of een ZZP’er vaker voor dan u denkt.

De kans dat u tussen uw 18e en 67e komt te overlijden is volgens het CBS vele malen kleiner is dan de kans dat u arbeidsongeschikt wordt. Volgens het CBS is de kans 1 op 3 dat u tijdens uw leven langdurig ziek wordt. Van de mensen die vervolgens een uitkering krijgen, is 40% voor altijd, volledig arbeidsongeschikt. De rest kan nog wel (gedeeltelijk) werken.

Als zelfstandig ondernemer bent u meestal niet gedekt door een werkgever voor arbeidsongeschiktheid. Het hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna te nomen AOV)  is dan van groot belang om je financiële stabiliteit te waarborgen als u niet kan werken om u en uw bedrijf te beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

 

Arbeidsongeschiktheid

Met een AOV beschermt u uw inkomen wanneer u arbeidsongeschikt raakt ten gevolge van een ziekte of een ongeval.

Om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid kunt u zich de volgende vragen stellen:

 • Hoeveel bedraagt de terugval in inkomen?
 • Hoeveel inkomen heb ik nodig?
 • Hoeveel bedragen de maandlasten en kunnen de maandlasten omlaag?
 • Kan ik een periode van arbeidsongeschiktheid opvangen met mijn eigen vermogen en/of mijn bedrijf?
 • Kan mijn partner voor meer inkomsten zorgen door meer te gaan werken?

 

 

Arbeidsongeschiktheid

Als u voldoende vermogen hebt, is het soms niet noodzakelijk een AOV af te sluiten. U kunt zich echter de vraag stellen of dit een gewenste situatie is.
De meeste mensen onder ons hebben onvoldoende geld of ruimte om de financiële terugval zelf te kunnen dragen, zeker in het geval u nooit meer kan werken.

Hoeveel procent u van uw (gemiddelde) inkomen over de afgelopen drie kalenderjaren kan of wilt verzekeren, is mede afhankelijk van de gekozen aanbieder. Over het algemeen kunt u 70, 80 of 90% verzekeren.

Iedere AOV heeft een eigen risicotermijn (ook wel wachttijd genoemd). Deze eigen risicotermijn kan 1-, 2-, 3-, 6-, 12- of 24 maanden zijn.

Een combinatie van een AOV met een andere voorzieningen zoals het VoorzieningenFonds, Crowdsurance, een Broodfonds of een uitkering ineens behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

 

Arbeidsongeschiktheid

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

Als ondernemer hebt u geen financieel vangnet van de overheid bij inkomstenderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen er verschillende (financiële) risico’s ontstaan:

 • inkomensterugval door het niet kunnen werken door bijvoorbeeld ziekte of letsel. Een AOV biedt u een vervangend inkomen, zodat u uw  rekeningen, hypotheek of huur en andere financiële verplichtingen kan blijven nakomen;
 • bij langdurige arbeidsongeschiktheid het aanspreken van  eventuele financiële reserves (spaargeld) omdat u gedurende een lange periode geen of niet voldoende inkomen heeft. Door uw reserves aan te spreken, kan de opbouw van uw pensioen wellicht veel lager zijn en in het ergste geval wegvallen. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor uw situatie na pensionering;
 • extra medische kosten die uw langdurige arbeidsongeschiktheid met zich meebrengen;
 • toename van stress. Langdurige arbeidsongeschikt en de hiermee gepaard gaande financiële zorgen kunnen aanzienlijk bijdragen aan stress. Met een goede AOV kunt u zich meer op uw herstel concentreren en hoeft u zich geen zorgen maakt over uw geldzaken;
 • het moeten terugvallen op sociale voorzieningen. Deze uitkeringen zijn zeer beperkt en voldoen vaak niet om uw levensstandaard  ongewijzigd voort te zetten.

 

Arbeidsongeschiktheid

Als u een gezin hebt, dat afhankelijk is van uw inkomen, is een AOV een manier om ervoor te zorgen dat zij ook financieel beschermd zijn als u niet kunt werken.

Het is belangrijk om te overwegen wat voor uw situatie het beste is.

U kunt zelf een berekening maken hoeveel financiële reserves u  nodig hebt om een bepaalde periode van arbeidsongeschiktheid te overbruggen. Heeft u hier hulp bij nodig, dan kunt u hier klikken om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag.

De specifieke noodzaak van een AOV hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, beroep, financiële doelen en wensen. In deze zoektocht kunnen wij u helpen.

 

Arbeidsongeschiktheid

Is het verstandig te wachten met het afsluiten van een AOV?

Omdat de verplichte AOV naar verwachting pas in 2027 (of later) zal worden ingevoerd, en er tussentijds op het gebied van gezondheid voor eenieder veel kan veranderen, vinden wij het een te groot risico om tot 2027 te wachten met het regelen van een AOV. Een aantal reden waarom:

 • Bij het afsluiten van een AOV kennen verzekeraars medische selectie. Het is daarom raadzaam de AOV, indien mogelijk, af te sluiten wanneer u in goede gezondheid bent. Bent u op het moment dat u de verzekering af wilt sluiten niet meer gezond, of hebt u medische problemen (gehad), dan kan een verzekeraar het standpunt innemen u niet te verzekeren of bijvoorbeeld om bepaalde ziekten en/of aandoeningen uit te sluiten van dekking of een premietoeslag te berekenen;
 • De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt mede bepaald door factoren zoals leeftijd, gezondheid en beroep. Over het algemeen geldt dat hoe jonger en gezonder u bent, hoe lager de premie zal zijn. Door op jonge leeftijd een AOV af te sluiten, kunt u dus profiteren van een lagere premie;
 • Hoewel niemand hoopt arbeidsongeschikt te raken, kunnen onverwachte gebeurtenissen zoals ziekte of een ongeval altijd plaatsvinden. Door op tijd een AOV af te sluiten, bent u voorbereid op dergelijke situaties en kunt u de financiële gevolgen beter opvangen.

Het tijdig regelen van een AOV is daarom van groot belang. U voorkomt hiermee veel persoonlijk en financieel leed!

 

Arbeidsongeschiktheid

Kosten van uw arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

De kosten van uw AOV zijn afhankelijk van uw keuze voor onze dienstverlening:

 • op basis van advies of
 • op basis van execution only

Bij onze dienstverlening op basis van advies regelen wij alles voor u. U ontvangt van ons de informatie die u nodig heeft om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Belangrijk voor u om te weten is dat wij  niet alleen naar de (laagste) premie kijken maar ook naar de polisvoorwaarden om voor u de beste keuze te maken.

De kosten voor het aanvragen van uw AOV op basis van advies bedragen eenmalig € 795,– (vrij van BTW).

U kunt uw OAV ook zonder advies afsluiten (execution only). Hiervoor kunt u kiezen als u in het verleden al eerder advies hebt gekregen over een AOV of u hebt voldoende kennis en ervaring over de materie rondom een AOV en u geen problemen qua medische acceptatie verwacht.

De kosten voor het aanvragen van uw AOV op basis van execution only bedragen eenmalig € 249,– (vrij van BTW) .

 

 

Arbeidsongeschiktheid

Kosten abonnementen

Wij bieden u  een tweetal abonnementen aan voor het onderhoud van uw AOV;

 • het basis service abonnement ad € 7,50( 2023) per maand of
 • het full service abonnement  ad € 19,95 (2023) per maand.

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Bij het basis service abonnement voeren wij uw AOV in onze administratie en houden wij u op de hoogte van belangrijke wijzigingen van uw AOV. Denkt u hierbij aan een wijziging in de polisvoorwaarden.

Bij het full service abonnement is dit  uiteraard ook van toepassing maar nemen wij ook jaarlijks contact met u op om na samen te bespreken of uw AOV nog bij uw situatie past of dat uw AOV door gewijzigde omstandigheden aangepast moet worden en helpen wij u ook als u arbeidsongeschikt wordt. Hiervoor betaalt u dan geen extra kosten.

Indien u geen abonnement wenst af te sluiten en u wilt de polis aan passen, dan geldt er een tarief  € 75,--(exclusief BTW) per uur.

 

Heeft u hulp nodig of wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Contact
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved | Web design & development by: Dunico websites en reclame
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved 
Web design & development by: Dunico websites en reclame
chevron-down