Verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering

In het principeakkoord over pensioenen, in 2020 gesloten tussen het kabinet en de vakbonden, is overeenstemming bereikt over het invoeren van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

De verplichte AOV wordt ingevoerd om te garanderen dat iedere zelfstandige (IB-ondernemers, waaronder ZZP’ers) een financieel vangnet heeft wanneer hij of zij voor een langere periode niet- of niet meer volledig kan werken. Hiermee wordt voorkomen dat ondernemers deze risico’s afschuiven op de samenleving en/of op de publieke middelen.

Het kabinet onderzoekt onder welke voorwaarden lopende AOV’s, die aan nader te bepalen specifieke criteria voldoen, gerespecteerd zullen blijven. Dit heet: de eerbiedigende werking van lopende contracten. Dit zal betekenen dat ondernemers die al een AOV hebben, en die voldoen aan deze specifieke criteria, geen verplichte AOV hoeven af te sluiten.

(Voorlopige) uitgangspunten van de verplichte AOV:

  • Verzekerd bedrag 70% over maximaal € 30.000,--
  • Premie maximaal 8%
  • Arbeidsongeschiktheidsdrempel 35% (WIA-volgend)
  • Belastingdienst int de premie
  • UWV voert de regeling uit
  • Arbeidsongeschiktheidscriterium is Gangbare Arbeid
  • Wachttijd 1 jaar
  • Opt-out mogelijkheid wordt onderzocht
  • Eerbiedigende werking voor bestaande AOV

Hoe de verplichte AOV er uit gaat zien is nog dus iet helemaal bekend. De verwachting is dat de verplichte AOV pas in 2027 (maar in ieder geval na januari 2025) zal worden ingevoerd. De gemaakte afspraken betekenen voor u als ondernemer wel dat, afhankelijk van het soort onderneming dat u voert, het hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering in de (nabije) toekomst verplicht zal worden gesteld.

Door de beperkte dekking van de verplichte AOV zullen particuliere verzekeraars een veel grotere rol gaan spelen bij het aanbieden van een goede AOV.

Heeft u hulp nodig of wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Contact
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved | Web design & development by: Dunico websites en reclame
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved 
Web design & development by: Dunico websites en reclame
chevron-down