Verzuim

Het wordt steeds belangrijker om uw personeel maximaal aan de slag te houden en daarbij te voldoen aan de wettelijke eisen (Wet verbetering Poortwachter). Ook is het voor uw bedrijfscontinuïteit belangrijk dat u financiële zekerheid hebt over de loondoorbetaling aan uw werknemers tijdens ziekte.

Volgens de Wet verlenging loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz) bent u als werkgever verplicht uw zieke werknemer de eerste 2 jaar  zijn of haar loon door te betalen, de zogenaamde loondoorbetalingsplicht. Wettelijk is dit 70% van het loon gedurende het eerste jaar en 70% van het minimumloon gedurende het 2e jaar. In veel CAO’s  is dit veelal anders vastgelegd.

Deze loondoorbetalingsverplichting betekent een groot financieel risico voor u als werkgever en kan uw bedrijf in financiële moeilijkheden brengen.  Zeker als u een kleine werkgever bent, kunt u dit meestal niet betalen.

Samen met u kunnen we het verzuim binnen uw onderneming bepalen en een passende dekking bieden afhankelijk van het risico wat u als ondernemer zelf wilt lopen.

Om te voorkomen dat ziekteverzuim het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengt, doet u er goed aan om de risico’s voor uzelf en uw personeel zo goed mogelijk af te dekken met een verzuimverzekering.

 

Verzuim

Met een verzuimverzekering verzekert u zich tegen de financiële risico’s van verzuim, namelijk  het doorbetalen van het loon aan de zieke medewerkers.

De verzuimverzekering kan worden afgesloten op basis van:

  • een verzekering met een eigen risico in tijd (de conventionele verzuimverzekering) of
  • een verzekering met eigen risico in geld (de stop-loss verzuimverzekering)

Op de verzuimverzekering is verzekerd:

  • het loon van de medewerker wat u doorbetaald bij ziekte voor de eerste 2 jaar
  • re-integratie om de zieke werknemer weer snel in te zetten. De verzekeraar denkt met u mee en helpt u hierbij
  • de wettelijke overlijdensuitkering bij een zieke medewerker is vergoed.

Vervolgens kan u kiezen om de verzuimverzekering uit te breiden met:

  • het meeverzekeren werkgeverslasten
  • ondersteuning bij verzuim
  • rechtsbijstand om loonschade te verhalen

Na 2 jaar ziekte komt een werknemer in de WIA. Deze wettelijke uitkering is gemaximeerd en de hoogte is afhankelijk van de mate van werkzaamheden die nog kunnen worden gedaan. Hierdoor valt een werknemer veelal fors terug in het inkomen. Een aanvullende verzekering zorgt ervoor dat uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid financiële rust hebben.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden.

Heeft u hulp nodig of wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Contact
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved | Web design & development by: Dunico websites en reclame
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved 
Web design & development by: Dunico websites en reclame
chevron-down