Voorzieningenfonds

Het VoorzieningenFonds is geen verzekering, maar een schenkkring voor en door ondernemers. Zij verzorgen gezamenlijk het inkomen van de leden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid op basis van schenkingen.

Deelname aan het VoorzieningenFonds is mogelijk voor alle ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers), Freelancers, Vennoten van een VOF, Maten in een maatschap en Directeuren-Grootaandeelhouders (DGA’s) van een B.V.

Het VoorzieningenFonds is een groep van minimaal 20 en maximaal 50 (soms meer) ondernemers die gezamenlijk een vereniging oprichten of hebben opgericht.

Deze vereniging heeft een bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en is of wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Maandelijks spaart elke deelnemer een bedrag op een eigen VoorzieningenFondsrekening. Indien een deelnemer van de vereniging ziek of arbeidsongeschikt wordt, ontvangt deze schenkingen van de overige leden. De hoogte van het totaalbedrag aan maandelijkse schenkingen is afhankelijk van het bedrag waarvoor gekozen is.

 

 

Voorzieningenfonds

Bij ziekte ontvangt u maximaal 2 jaar een schenking met een wachttijd van 1 maand; de maximale periode dat u schenkingen ontvangt is derhalve 23 maanden. In het volgende schema ziet u de keuzemogelijkheden, de inleg per maand, en de hoogte van de maximale buffer.

Schenking per maand   Inleg per maand   Maximale buffer (36 maanden inleg)

1 €   750,00                          €  33,75                  € 1.215,00

2 € 1.000,00                       €  45,00                 € 1.620,00

3 € 1.500,00                        €  67,50                 € 2.430,00

4 € 2.000,00                       €  90,00                € 3.240,00

5 € 2.500,00                        € 112,50               € 4.050,00

Het maximale saldo (buffer) is 36 keer de gekozen inleg per maand exclusief kosten.

U kunt niet een hoger maandbedrag kiezen dan hetgeen u maandelijks verdient. G & S Assurantiën controleert, namens het VoorzieningenFonds, middels IB-aangiften, of het gekozen schenkingsbedrag in overeenstemming is met het inkomen.

 

Voorzieningenfonds

Voorbeeld: een deelnemer aan het VoorzieningenFonds die maandelijks minder dan € 1.000,- verdient, kan geen maandelijkse schenkingen van € 2.500,- ontvangen bij ziekte.

Kosten binnen het Voorzieningenfonds:
Eenmalige inschrijfkosten                               € 395,00 excl. BTW (€ 477,95 incl. BTW)
Doorlopende kosten (contributie)                 €  10,00 (vrij van B.TW) per maand
Bankosten/E-Wallet                                         €    5,00 excl. BTW ( € 6,05 incl .BTW) per maand
Basis service abonnement                               €    7,50 excl. BTW (€ 9,08 incl. BTW) per maand

Deze kosten worden berekend vanaf het moment dat uw maandelijkse inleg start.

Wanneer u de aanmelding bij het VoorzieningenFonds via G & S Assurantiën regelt, ontvangt u 10% korting op de hierboven genoemde tarieven. De eenmalige inschrijfkosten bedragen dan € 355,50 excl. BTW (€ 430,16 incl. BTW). G & S Assurantiën berekent voor uw deelname geen kosten voor bemiddeling.

Wij informeren u graag over deze voorziening eventueel in combinatie met een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

Heeft u hulp nodig of wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Contact
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved | Web design & development by: Dunico websites en reclame
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved 
Web design & development by: Dunico websites en reclame
chevron-down