WGA-hiaatverzekering

Werknemers kunnen in de WGA terecht komen als zij:

 • minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn
 • minstens 80% arbeidsongeschikt zijn met een redelijke kans op herstel

Werknemers kunnen te maken krijgen met een forse inkomensdaling.(het zogenaamde WGA-hiaat.) Zeker als de betreffende werknemer zijn/haar restverdiencapaciteit niet benut.

Een WGA-hiaatverzekering kan in een dergelijke situatie bijzonder nuttig zijn om die financiële risico’s voor uw werknemers te beperken.

In menig CAO is het zelfs een verplichting voor de werkgever een WGA-hiaatverzekering aan haar werknemers aan te bieden. Ook hier is het dus zaak dat de werkgever goed op de hoogte is van de bepalingen die gelden in de geldende CAO.

De WGA-hiaatverzekering is er in 2 varianten:

 • basis
 • uitgebreid

WGA-hiaatverzekering

WGA-hiaatverzekering basis

Bij de WGA-hiaatverzekering basis is een aanvullende uitkering verzekerd op de WGA-vervolguitkering. Dit bedrag is gebaseerd op het laatst verdiende (gemaximeerde) loon.
De WGA-hiaatverzekering basis geeft alleen dekking als de werknemer zijn/haar restverdiencapaciteit niet voldoende benut (minder dan 50%) en is tevens gebaseerd op de mate van arbeidsongeschiktheid (het arbeidsongeschiktheidspercentage).

Bij de basisdekking is de kans nog steeds groot op een aanzienlijke inkomensterugval.

WGA Hiaatverzekering uitgebreid

Met de WGA Hiaatverzekering uitgebreid wordt het inkomen aangevuld tot 70 of 80 procent van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon tot de AOW-leeftijd.

De uitkering is niet gerelateerd aan de mate van arbeidsongeschiktheid en/of het al dan niet benutten van de resterende verdiencapaciteit.

Aan de hand van het volgende voorbeeld laten wij  zien wat een WIA-hiaat basis of uitgebreid kan betekenen voor het inkomen Carlos:

 • Leeftijd 38 jaar
 • Inkomen € 35.000,- (volgens )
 • Arbeidsongeschiktheid 50%
 • Benutting rest 0% (het lukt Carlos niet om het gedeelte dat hij nog kan werken een andere baan te vinden)

Hij ontvangt hierdoor een WGA-vervolguitkering van € 7.825,-. Deze uitkering duurt maximaal tot de AOW-leeftijd. Zijn inkomen daalt hierdoor flink.

 

WGA-hiaatverzekering

Met de WGA Hiaatverzekering basis ontvangt Carlos aanvullend € 4.425,- op de vervolguitkering tot de AOW-leeftijd.

Dit bedrag is gebaseerd op zijn laatstverdiende loon. De hoogte van de uit­kering is afhankelijk van de mate van zijn arbeidsongeschiktheid.

Zijn inkomen bedraagt totaal:

 • WGA-vervolguitkering       €  7.825,--
 • WGA Hiaatverzekering     €  4.425,---

--------------

 • Totaal                                     € 12.250,--

Dit is 35% van zijn laatst verdiende loon!

WGA-hiaatverzekering

Met de WGA Hiaatverzekering uitgebreid ontvangt Carlos aanvullend € 16.675,- op de vervolguitkering tot de AOW-leeftijd.

Er is altijd sprake van een minimaal inkomen van 70% (70% van € 35.000 = € 24.500) van het laatstverdiende loon (tot het maximum WIA-loon).

Zijn inkomen bedraagt totaal:

 • WGA-vervolguitkering       €  7.825,--
 • WGA Hiaatverzekering     € 16.675,--

--------------

 • Totaal                                     € 24.500,--

Dit is 70% van zijn laatst verdiende loon!

Als werkgever bepaalt  u zelf of u de premie gedeeltelijk of geheel betaalt of de premie voor rekening van de werknemer laat komen. Let op: in CAO’s  kunnen hierover bepalingen zijn opgenomen.

Samen met u bepalen wij welke WGA-hiaatverzekering aansluit bij uw bedrijf en eventueel de CAO.

Als u meer informatie over deze verzekeringen wilt, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met uw vragen.

 

Heeft u hulp nodig of wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Contact
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved | Web design & development by: Dunico websites en reclame
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved 
Web design & development by: Dunico websites en reclame
chevron-down