WIA-bodemverzekering

Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, vallen niet onder de WIA en krijgen geen uitkering. U als werkgever blijft in eerste instantie verantwoordelijk voor deze werknemers.

In veel CAO’s is het zelfs verplicht gesteld dat een werkgever een dergelijke verzekering aan haar werknemers aanbiedt. Het is belangrijk dat u, indien u onder een CAO valt, u op de hoogte bent van deze bepalingen.

Op de markt hebben een verzekeraars een aantal verzekeringsvarianten ontwikkeld voor deze werknemers. Meestal keert de WIA-bodemverzekering een vastgesteld bedrag uit aan de werkgever. De werkgever kan dit bedrag gebruiken voor re-integratie, bijscholing van werknemers of werkplekaanpassing. Andere verzekeraars verzekeren een uitkering naar de werknemer om zo het inkomensverlies te compenseren.

Per verzekeraar verschilt het of de WIA-bodemverzekering los kan worden afgesloten of alleen kan worden afgesloten in met een verzuim- of WGA-hiaatverzekering.

Heeft u hulp nodig of wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Contact
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved | Web design & development by: Dunico websites en reclame
© 2023 G&S Assurantiën | All rights reserved 
Web design & development by: Dunico websites en reclame
chevron-down